Gimnastyka Korekcyjno-Kompensacyjna

przeznaczone dla: instruktorów fitness, rehabilitantów, trenerów personalnych, absolwentów AWF, nauczycieli wychowania fizycznego

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z programem i zasadami postępowania korekcyjno-kompensacyjnego u dzieci z wadami postawy, które ma na celu likwidację wady lub zahamowanie jej rozwoju.

PROGRAM: 

  • funkcjonalna anatomia i biomechanika, omówienie wad postawy

  • pozycje wyjściowe do ćwiczeń, systematyka ćwiczeń leczniczych

  • program postępowania korekcyjnego, ćwiczenia specjalne

  • przykłady ćwiczeń dla każdej wady postawy

  • budowa jednostki lekcyjnej

  • gry i zabawy ruchowe dla poszczególnych wad postawy

PROWADZENIE:


Beata Adamczyk
osteopata, fizjoterapeuta-terapeuta manualny, Instruktor Pilates Instytutu Pilates w Londynie, trener personalny, wykładowca kursów dla instruktorów fitness oraz fizjoterapeutów, prezenter fitness, właścicielka Studia Ruchu, Rehabilitacji i Pilates „REHA-FIT” w Gliwicach (indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna; grupowa aktywizacja ruchowa osób starszych, praca z dziećmi, autorskie programy treningowe z wykorzystaniem elementów Pilates dla tancerzy i sportowców, indywidualna praktyka trenera personalnego), absolwentka 5-letniego, podyplomowego cyklu kształcenia osteopatycznego we Flanders International College of Osteopathy (FICO) i Akademii Osteopatii, ukończyła specjalistyczne dwuletnie kursy z Osteopatii w Pediatrii.

TERMIN: 

11.09.2021 (sobota), godz. 9.00-16.30

…………………………………………………………………………………………………….…….

MIEJSCE:  REHA-FIT Studio Ruchu, Rehabilitacji i Pilates
ul. Wolności 1A (II piętro) Gliwice
Możliwości noclegowe: logo hotellabedy Obiekt Hotelarski "Łabędy"
naprzeciwko Studia REHA-FIT

……………………………………………………………………………………………..…………….

CENA:  390 zł
350 zł absolwenci REHA-FIT

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe
oraz certyfikat ukończenia szkolenia

…………………………………………………………………………………………………………….


REJESTRACJA NA SZKOLENIE:

1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Gimnastyka Korekcyjno-Kompensacyjna

Imię i Nazwisko*
Proszę wpisz Dane

Adres E-mail*
Proszę wpisz Dane

Nr Telefonu*
Proszę wpisz Dane

Adres
Proszę wpisz Dane

Kod pocztowy
Proszę wpisz Dane

Miasto*
Proszę wpisz Dane

Inne
Proszę wpisz Dane

*

Nieprawidłowe dane

Wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Studio Ruchu Rehabilitacji i Pilates REHA-FIT Beata Adamczyk ul. Wolności 1a 44-109 Gliwice w celu realizacji zgłoszenia za pośrednictwem serwisu internetowego. Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w tym na podany przeze mnie adres e-mail. Dane mogą być udostępniane osobom upoważnionym i podmiotom przetwarzającym (administrator strony internetowej). Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest realizacja usługi. Przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu, przeniesienia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy/usługi lub do ew. odwołania zgody lub przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego lub też w zakresie niezbędnym dla prowadzenia rachunkowości.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem Studio Ruchu Rehabilitacji i Pilates REHA-FIT ul. Wolności 1a 44-109 Gliwice.

*

  OdświeżProszę wprowadzić poprawnie kod.

2. opłacenie szkolenia do 7 dni od wysłania zgłoszenia, w przypadku niedokonania wpłaty w terminie zgłoszenie będzie anulowane;

Wpłat prosimy dokonywać na konto:
PKO BP
REHA-FIT ul. Wolności 1A Gliwice

17 1020 2401 0000 0702 0358 8233


(w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę szkolenia)

UWAGA:

  1. 
O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność wpłat.
  2. 
W przypadku rezygnacji ze szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
  3. 
W przypadku braku miejsca na szkoleniu lub zmiany terminu wpłaty zostaną zwrócone.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od niego, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem kursu, wówczas wszystkie wpłaty zostaną zwrócone.
 

Organizator kursu:
REHA-FIT Studio Ruchu Rehabilitacji i Pilates
Wpis do Rejestru Instytucji szkoleniowych pod nr ewidencyjnym 2.24/00062/2017

Na zajęcia należy przynieść strój sportowy, obuwie sportowe (zamienne), bluzę od dresu oraz przybory do pisania.