Kurs Instruktora Pilates III

Kurs jest przeznaczony dla instruktorów metody Pilates.

Intensywny dwudniowy kurs, który dostarczy Ci niezbędnej wiedzy jak pracować z indywidualnym klientem na różnych poziomach zaawansowania. Nauka modyfikacji ćwiczeń w celu właściwej korekcji dysharmonii mięśniowo-stawowej. Omówienie wad postawy, ocena sylwetki, nauka rozpoznawania mechanizmów kompensacji i ich niwelowanie.

PROWADZENIE:


Beata Adamczyk
Pilates Instructor Instytutu Pilatesa w Londynie, fizjoterapeuta-terapeuta manualny, trener personalny, szkoleniowiec i prezenter fitness, wykładowca kursów dla instruktorów oraz fizjoterapeutów,  właścicielka REHA-FIT Studia Ruchu, Rehabilitacji i Pilates, aktualnie w trakcie 5-letniego podyplomowego kształcenia we Flanders International College of Osteopathy (FICO). Autorka programów szkoleniowych.

TERMIN: 

styczeń 2016 (sobota-niedziela)
sobota: 12.30-19.00
niedziela: 9.00-15.00

…………………………………………………………………………………………………….…….

MIEJSCE:  Klub Fitness KWADRAT ul. Skarżyńskiego 1 KRAKÓW

……………………………………………………………………………………………..…………….

CENA:  650 zł


…………………………………………………………………………………………………………….


REJESTRACJA NA KURS:

1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Kurs Instruktora Pilates III – Intermediate Pilates Instructor

Imię i Nazwisko*
Proszę wpisz Dane

Adres E-mail*
Proszę wpisz Dane

Nr Telefonu*
Proszę wpisz Dane

Adres
Proszę wpisz Dane

Kod pocztowy
Proszę wpisz Dane

Miasto*
Proszę wpisz Dane

Inne
Proszę wpisz Dane

*

Nieprawidłowe dane

Wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez REHA-FIT Spółka Cywilna Beata Adamczyk Marek Pogorzelski ul. Wolności 1a 44-109 Gliwice w celu realizacji zgłoszenia za pośrednictwem serwisu internetowego. Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w tym na podany przeze mnie adres e-mail. Dane mogą być udostępniane osobom upoważnionym i podmiotom przetwarzającym (administrator strony internetowej). Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest realizacja usługi. Przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu, przeniesienia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy/usługi lub do ew. odwołania zgody lub przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego lub też w zakresie niezbędnym dla prowadzenia rachunkowości.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem Studio Ruchu Rehabilitacji i Pilates REHA-FIT ul. Wolności 1a 44-109 Gliwice

*

  OdświeżProszę wprowadzić poprawnie kod.

2. wpłata do 7 dni od zgłoszenia zaliczki w wysokości 200 zł (wpłata zaliczki gwarantuje miejsce na kursie, w przypadku rezygnacji zaliczka nie podlega zwrotowi;
w przypadku nie wpłacenia w terminie 7 dni zaliczki, zgłoszenie będzie anulowane);

3. wpłata pozostałej kwoty:


  • przy płatności jednorazowej najpóźniej 7 dni przed Zjazdem 1

Wpłat prosimy dokonywać na konto:
mBank

REHA-FIT s.c. ul. Wolności 1A Gliwice
nr 15 1140 2004 0000 3602 7524 4186

UWAGA:

  1. 
O przyjęciu na kurs decyduje kolejność wpłat.
  2. 
W przypadku rezygnacji z kursu wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
  3. 
W przypadku braku miejsca na kursie lub zmiany terminu wpłaty zostaną zwrócone.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych od niego, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem kursu, wówczas wszystkie wpłaty zostaną zwrócone.
 

Organizator kursu:

REHA-FIT Beata Adamczyk

Wpis do Rejestru Instytucji szkoleniowych pod nr ewidencyjnym 2.24/00441/2010
Współorganiator:

AEROACTIV Beata Kwiatkowska

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr ewidencyjnym 2.12/00204/2010